BAS 

    Доплерова томография на звезди        
Проект: ДМУ 03-87, 12.12.2011 с ФНИ
      Институт по Астрономия с НАО "Рожен", БАН

FNI