Екип

Ръководител на проекта:
 •   Ана Борисова, гл.ас. д-р

Участници:
 •   Георги Латев, докторант
 •   Кирил Стоянов, гл.ас. д-р
 •   Светла Цветкова, докторант

Консултанти:
 •   Таню Бонев, доц. д-р, директор ИА
 •   Илиан Илиев, проф. дфн
 •   Ренада Константинова-Антова, доц. д-р
 •   Невена Маркова, проф. дфн

Експерти ИТ:
 •   Румен Богдановски
 •   Светослав Христов

Дизайн и поддръжка на страницата:
 •   Юлиана Горанова


Последно обновяване:
05-12-2012